زنان و کودکان، قربانی تشدید نابرابری اقتصادی در دنیا

01 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدیر اجرایی آکسفام، پیشاپیش اجلاس سران جهان در داووس گفت نابرابری اقتصادی و توزیع ثروت در جهان، بی رویه و از کنترل خارج شده است. گزارش اشکان سلطانی