زنان پس از بهمن ۵۷

18 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از تحقق وعده‌های جمهوری اسلامی درباره زنان بگویید. مطالبات اصلی شما به عنوان یک زن چیست و در ۳۹ سال گذشته چه پیشرفت یا پسرفتی نصیب شما شده است؟