زنان فرنگی در خانه های ايرانی؛ معرفی كتاب جديد پرويز تناولی

15 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرويز تناولی، مجسمه ساز و پژوهشگر هنری در كتاب جديدش ردپای زنان فرنگی را در خانه های ايرانی دنبال می كند.