زمزمه تحریم انتخابات از داخل ایران

22 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه تنها پنج روز به انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده، برخی فعالان سیاسی در داخل ایران این انتخابات را آزاد نمی دانند و صراحتا از عدم شرکت در آن می گویند. بعد از مصطفی تاجزاده فعال سیاسی زندانی، محمد موسوی خوئینی ها دبیرکل گروه اصلاح طلب مجمع روحانیون مبارز شرکت در انتخابات را به زیان جریان اصلاحات در ایران عنوان کرده است. همزمان ایالات متحده آمریکا می گوید انتخابات ریاست جمهوری ایران، آزاد، عادلانه و معتبر نیست. گزارش آرش سیگارچی: