زمزمه موکول شدن بررسی بودجه ۹۲ به سال آینده

02 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران با گذشت بیش از دو هفته از آخرین فرصت قانونی ارائه بودجه سال آینده ؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از احتمال موکول شدن بررسی بودجه سال ۹۲ به سال آتی خبر داد . گزارش از وفا آذربهاری