زمزمه گرانی نان و مسکن در ایران

19 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درنخستین هفته پس از پایان تعطیلات نوروزی به دنبال افزایش قیمت دلار و سکه، روند افزاش شدید قیمت نیازمندیهای عمومی نیز آغاز شده است. قیمت انواع میوه تا 100 درصد افزایش یافته است و زمزمه افزایش بهای نان، مسکن و حامل های انرژی نیز به گوش می رسد. گزارش از وفا آذربهاری.