زمزمه دلار ۲۵۰۰ تومانی در بودجه آتی ایران

27 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آثار تحریم های بین المللی بر بودجه سال آینده ایران نمایان تر می شود ؛ یک نمانیده مجلس ، پیشنهاد تنظیم بودجه بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت ، و دلار ۲۵۰۰ تومانی را ارائه کرده است. گزارش از وفا آذربهاری