زمزمه اصلاح بودجه ایران برای مقابله با تحریم ها

08 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۱۰۰ نمانیده مجلس شورای اسلامی خواستار نظارت بیشتر بر قانون بودجه امسال شدند. هم زمان یک نمانیده مجلس شورای اسلامی، از احتمال اصلاح قانون بودجه امسال، برای مقابله با تحریم ها خبر داد. گزارش از وفا آذربهاری.