زمزمه افزایش قیمت بنزین به ۲۵۰۰تومان

01 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سهیه بنزین یارانه ای قرار است،امشب در کارت های سوخت واریز شود. در حالی که برخی گزارش ها از تصیم دولت برای افزایش قیمت بنزین به 2500 تومان خبر می دهد ، زمزمه حذف بنزین یارانه ای نیز شنیده می شود. گزارش از وفا آذربهاری