زمزمه افزایش«بی سابقه» نرخ دستمزد در ایران

24 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به «نصف شدن قدرت خرید» کارگران خواستار دو برابرشدن حداقل مزد شد. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی با تاکید بر«بار مالی» می گویند این اقدام ممکن است به تعطیلی تولید بی انجامد. گزارش از وفا آذربهاری.