‫ زمینه سازی دولت برای حذف یارانه نقدی

09 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ایران در ماه های بهمن و اسفند دو سبد کالا به ارزش تقریبا پنجاههزارتومان در میان واجدان شرایط توزیع می کند. محافل اقتصادی در ایران این اقدام دولت را زمینه سازی برای حذف یارانه نقدی به مردم می دانند.‬ گزارش از يگانه ارسباران.