زلزله زدگان آذربایجان همچنان نیازمند کمک

13 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گذشت روزها و هفته ها زلزله زدگان آذرباییجان شرقی با سرمای بیشتر و کمبود مسکن و لباس گرم مواجه می شوند. گزارش از رویا ملکی.