زلزله در فیفا

08 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشف فساد مالی فیفا را با بحران جدی مواجه کرده است. گفته می شود که اگر بازجویی ها ادامه یابد ممکن است میزبانی قطر و روسیه برای جام های جهانی آینده نیز مورد بررسی مجدد قرار گیرد. رییس جمهوری روسیه این اقدام را توطئه آمریکا عیله کشورش خوانده است. آيا کشف فساد در فیفا به جايگاه این نهاد آسیب می رساند؟