تیلرسون خواستار بازگشت حکومت غیرنظامی به زیمبابوه شد

27 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار بازگشت حکومت غیرنظامی به زیمبابوه شد. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه که از هنگام کودتای نظامی در حبس خانگی بود، برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شده اما بنا به گزارش ها، تظاهرات مخالفان او در پایتخت نیز شدت گرفته است.