برزیل فستیوالی برای افزایش آگاهی مردم درباره ویروس زیکا برگزار کرد

17 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با افزایش نگرانی ها از گسترش ابتلا به ویروس زیکا در برزیل که یکی از مراکز بیماری زیکا است فستیوالی به منظور افزایش آگاهی مردم و جهانگردان در مورد راه های جلوگیری از ابتلا به ویروس زیکا برگزار شده است.