مقامات آمریکایی: اولین مورد انتقال زیکا در آمریکا از طریق سکس صورت گرفت

14 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اولین مورد انتقال ویروس زیکا از طریق سکس در آمریکا تایید شد. این ویروس از طریق رابطه جنسی به بیماری در ایالت تگزاس منتقل شده است.گزارش شیده رضایی