سازمان جهانی بهداشت خواستار روشهای نوین در مبارزه با زیکا شد

27 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت از دانشمندان کشورها خواست در مبارزه و ریشه کنی عامل بیماری زیکا، راه های تازه ای را در کنار شیوه های سنتی بررسی و آزمایش کنند.