سازمان جهانی بهداشت: ادامه بحران زیکا در جهان

12 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت، در یک کنفرانس خبری، جمع بندی گفتگو ها و اطلاعات مهم نشست کمیته اضطراری مبارزه با زیکا را ارائه کرد. گزارش شیده رضایی