کارشناسان: مکان یا زمان بازی های المپیک برزیل را تغییر دهید

23 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استاد یک دانشگاه کانادا در مقاله ای که در مجله گزارش بهداشت عمومی هاروارد چاپ شده می گوید شهر ریو بیش از آنچه که پیش بینی می شد تحت تاثیر ویروس زیکا قرار گرفته است.