با داوری سازمان جهانی بهداشت، ویروس زیکا از کمیته المپیک شکست خورد

26 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیتۀ فوریت های سازمان جهانی بهداشت روز سه شنبه اعلام کرد که خطر آلودگی به ویروس زیکا در تجمع های بزرگ مانند بازی های المپیک، لزوماً بیشتر از خطر سرایت ویروس از فردی به فرد دیگر نیست. گزارش شیده رضایی