آلودگی های زیکا در فلوریدا هنوز ادامه دارد

19 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های بهداشتی فلوریدا می گویند، به رغم سم پاشی های مکرر انتشار زیکا در میامی و مناطق اطراف ادامه دارد و آلودگی به ویروس در ۸۴ زن حامله ثابت شده است. در همین حال گروهی از مردم میامی در اطراف ساختمان شهرداری گرد آمده و خواستار توقف سم پاشی هوایی به دلیل مخاطرات آن شدند. گزارش شیده رضایی