پژوهشگران برزیلی و آمریکایی: هر چه از زیکا بیشتر می شنویم، نگران تر می شویم

25 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه شصت و هشتمین نشست سالیانه، آکادمی متخصصان مغز و اعصاب آمریکا، تیمی از پژوهشگران برزیلی و آمریکایی شواهدی از ارتباط ویروس زیکا با التهاب مغز و نخاع در بزرگسالان ارائه کردند.