اگر قرار است به المپیک ریو بروید، این توصیه های پزشکان را گوش کنید

25 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت می گوید، مسافران ریو دو ژانیرو محل برگزاری بازی های المپیک تابستانی به منظور پیشگیری از آلودگی به ویروس زیکا، باید از تردد در مناطق فقیر و پر تراکم، خودداری و از وسایل حفاظتی در برابر نیش پشه استفاده کنند. گزارش شیده رضایی