نقش «جنبش صفر» در بازیابی هنر مدرن پس از جنگ جهانی

16 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه هنرمند با اتمام جنگ جهانی دوم جنبش جدیدی در هنر در آلمان خلق کردند که جهان را فرا گرفت. جنبش Zero یا صفر در دنیای بعد از جنگ، به هنر به خصوص هنر مدرن، نفس تازه‌ای دمید . در گزارشی از امید رهنورد به آلمان، منشاء جنبش صفر، سفر می‌کنیم.