اعتراض به میزان بالای اعدام در ایران در نشست شورای حقوق بشر در ژنو

18 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ذکر نقض برخی موارد حقوق بشر در ایران، اقدامات جمهوری اسلامی را در این زمینه رقت انگیز خواند. زید رعد الحسین ایران را یکی از ۴ کشوری نام برده که مجموعاً ۹۰ درصد اعدامهای جهان را انجام می دهند.