زبان انگلیسی: نگرانی رهبر یا مشکل مردم

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیت الله خامنه ای می گوید انگلیسی تنها زبان علمی نیست اما حسن روحانی می گوید مردم را در آموزش زبان خارجی باید آزاد گذاشت. آیا رهبر ایران،از دسترسی ایرانیان به شبکه های اطلاع رسانی جهان نگران و بیمناک است؟آیا نفرت از یک کشور انگلیسی زبان می تواند موجب نفرت از یک زبان که عامل ارتباط مردمان است بشود؟