زائران لبنانی و خلبانان ترک ربوده شده آزاد شدند

28 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

9 نه زایر لبنانی و دو خلبان ترک که در سوریه ربوده شده بودند، به کشورهایشان باز گشتند. گزارش از مهدی آرمی.