اعتراضات به کمبود آب و خشک شدن زاینده رود

10 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گردهمایی اعتراضی محیط زیستی مردم اصفهان به کمبود آب و خشک شدن رودخانه زاینده رود بازتاب گسترده ای در مطبوعات داخلی ایران داشت. هرچند مقام های دولتی و امنیتی این تظاهرات را غیرقانونی دانسته و خواستار عدم برگزاری آن شده بودند با این همه این تظاهرات عصر پنجشنبه در بستر خشک شده زاینده رود در نزدیکی سی و سه پل برگزار شد. گزارشی از بهمن سقایی