معترضان در مقابل محل سخنرانی محمدجواد ظریف در نیویورک

27 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شمارى از ايرانيان مقيم آمريكا در اعتراض به حضور محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران در انديشكده اى در نيويورك دست به تظاهرات زدند. آقاى ظريف در فضاى مجازى نيز با انتقادات و اعتراضات شديد روبرو شد. گزارش فرهاد پولادی