سرعت هنرمند زامبیایی در نقاشی بازدیدکنندگان از نمایشگاه هنر دبی را شگفت زده کرد

19 فروردین 1398