یوگای دسته جمعی در میدان تایمز نیویورک

16 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارشی از برگزاری یوگای دسته جمعی مردم در نیویورک با هدف تشویق مردم به انجام تمرینات ورزشی مثل یوگا که یکی از رموز داشتن زندگی توام با آرامش حتی در شهری مثل نیویورک است.