یوگای اندیشه یا سرخوشی اندیشمند

22 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«یوگای اندیشه» یا «سرخوشی اندیشمند» نام پدیده ای است که اخیرا در آمریکا، برای تنش زدایی و کاستن از استرس های روزمره باب شده است. این پدیده قرابت بسیاری با تمرین های یوگا و ایجاد آرامش داشته و پیش از این فقط در شفاخانه ها و مراکز مخصوص به آن پرداخته می شد. اما به تازگی شیوه جدیدی از آن مورد استقبال قرار گرفته است که در همه جا، در خانه و اداره و مدرسه قابل اجراست.