کاهش ارزش پول چین برای دومین روز پیاپی

21 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت چین اجازه داد امروز نیزبرای دومین روز پیاپی ارزش یوان پول کشور در برابر سایر ارزها سقوط کند. روز ۳ شنبه بازارهای جهانی به دنبال کاهش شدید ارزش یوان متلاطم شد و در مناسبات بازرگانی چین با رقیبان تنشی به وجود آمد.