از هر چهار جوان ایرانی، یک نفر بیکار است

22 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروی محرکه بازار کار در همه کشورها، جوان ها هستند. با این حال در ایران این نیرو تا حد زیادی زمین گیر شده است. رییس مرکز آمار ایران می گوید میزان بیکاری در میان جوانان به ۲۶ ممیز یک دهم درصد رسیده است. به این ترتیب می توان گفت از هر چهار جوان ایرانی یک نفر بیکار است.