نگاهی به بی علاقگی جوانان ایرانی به ازدواج

16 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که مقام های حکومتی در ایران جوانان را به ازدواج تشویق می کند، جوانان علاقه چندانی به تشکیل خانواده نشان نمی دهند. تجرد گرایی در جوانان امروز ایران آنقدر زیاد شده که مسولان و مقامات حکومت ایران از این مساله به عنوان یک "بحران اجتماعی" نام می برند. گزارش افشار سیگارچی