دانش آموز ۱۲ ساله آمریکایی خاصیت ضدسرطان یکی از فرآورده های چای سبز را کشف کرد

13 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک دانش آموز ۱۲ ساله آمریکایی، ضمن انجام یک پروژه تحقیقاتی درس علوم، موفق به شناسایی خاصیت ضد سرطانی یکی از فرآورده های عصاره چای سبز شد.