رقابت دانشندان جوان آمریکایی برای ثبت گونه های گیاهی و جانوری

02 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ۱۶ ایالت آمریکا دانشمندان جوان آمریکایی به رقابت پرداخته اند تا بتوانند گونه های مختلف گیاهان و حیوانات را کشف و ثبت کنند.