يمن در گير فقر و شکاف سياسی است

13 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يمن، از متحدان خاورميانه ای آمريکا، همسايه پادشاهی ثروتمند آل سعود، در جنوب غربی آسيا است، و با ۲۵ ميليون نفر جمعيت، يکی از فقير ترين کشورهای عربی به شمار می رود. يمن پس از گذراندن سه سال فراز و فرود سياسی، هنوز به دنبال حکومتی است که بتواند عامل به هم پیوستن اين بدنه در هم شکسته بشود. گزارش از پروانه هدايت.