يکی از اساسی‌ترين نيازهای بشری‌ - VOA Tek

27 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تغذيه يکی از اساسی‌ترين نيازهای بشری‌ست. ولی با شتاب سريع رشد جمعيت، چطور می‌توان به‌افراد گرسنه در سراسر جهان غذا رساند؟ و چطور می‌توان از دانش و نوآوری برای رشد غذا، به‌گونه‌ای بهره جست که زيستگاه‌های کرۀ زمين را نابود نکند؟