یک سخنگوی ارتش آمریکا: ماموریت علیه ستیزه جویان داعش در عراق و سوریه ادامه می یابد

07 آبان 1398