یک پیرمرد خطاب به ورزیر کشاورزی ایران: «خودتان می دانید و مملکتتان»

22 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک پیرمرد کشاورز اهل طبس در خراسان جنوبی رو به محمود حجتی وزیر کشاورزی ایران این شعر را خواند: «روزگار از هر روز بتر(بدتر) می بینیم/این جهان را پر از خوف و خطر می بینیم/دختران را همه جنگ است با مادر /پسران را به بدخواه پدر می بینیم» او در آخر گفت: «خودتان می دانید و مملکتتان، خداحافظ.»