یک مقام دولتی: افزایش قیمتها در ایران منطقی است

04 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه برای بررسی گرانی ها موافقت کرد. این در حالی است که یک مقام دولتی افزایش قیمتها را منطقی ارزیابی کرده است. گزارش ها اما حکایت از موج تازه گرانی و کمبود عرضه برخی از مواد خوراکی دارد. گزارش از وفا آذربهاری.