یک کارگاه تولید پوشاک در عراق با کارکنانی که بیشترشان زنانی از اقلیت‌های قومی و دینی مختلف هستند

12 بهمن 1398