یک بولتن هشتاد صفحه ای عامل اختلاف اصولگرایان ایران

03 بهمن 1390
بشنوید
یک بولتن هشتاد صفحه ای عامل اختلاف اصولگرایان ایران
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محافظه کاران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران هنوز برای ارایه لیست مشترک در انتخابات مجلس به توافق نرسیده اند. در روزهای اخیر، با انتشار بولتنی از سوی نزدیکان محمدتقی مصباح یزدی علیه محمدرضا مهدوی کنی، جدال لفظی گروه های اصولگرا شدت یافته است. گزارش از آرش سیگارچی.