واکسیناسیون میلیونها کودک و نوجوان یمنی برای پیشگیری از شیوع سرخک آغاز شد

21 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان های بین المللی امدادرسان و گروه های پزشکی، کارزاری را برای واکسیناسیون ۱۳ میلیون کودک و نوجوان در یمن به منظور پیشگیری از شیوع بیماری سرخک، آغاز کرده اند.