رئیس جمهوری یمن به مداخله جمهوری اسلامی در این کشور اعتراض کرد

05 مهر 1399