جان کری: هنوز فرصت برای نجات یمن وجود دارد

13 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که به رغم ادامه جنگ در مرکز شهر عدن و هشدارهای سازمان ملل متحد نسبت به وقوع فاجعه انسانی، هنوز فرصت برای نجات یمن باقی است.