تصویب طرح مجلس نمایندگان ایران برای پایان بحران یمن و محکومیت اقدامات ایران

24 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مجلس نمایندگان آمریکا دوشنبه شب ۲۲ آبان با ۳۶۶ رای در برابر ۳۰ رای به مصوبه‌ای دو حزبی رای داد که به موجب آن سیاست آمریکا درباره بحران و جنگ داخلی یمن ترسیم می‌شود. بنا به این مصوبه راه حل جنگ داخلی یمن باید در چارچوب قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت محقق شود.