ایران: کشورهای درگیر جنگ یمن اجازه بازرسی کشتی‌های ما را ندارند

23 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آتش بس یمن همچنان برقرار است و کمک رسانی به مردم یمن آغاز شده است. ایران نیز یک کشتی حامل کمک‌های اضطراری را به آب‌های یمن فرستاده و توسط ناوهای نظامی ایرانی اسکورت می‌شود. همزمان وزارت خارجه ایران تاکید کرده به ناوهای تحت رهبری عربستان اجازه نخواهد داد کشتی‌های ایرانی را بازرسی کنند.