یمن همچنان با چند بیماری واگیردار جدی روبروست

19 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یمن با بیماری واگیر دیگری روبروست. به گفته نماینده سازمان جهانی بهداشت در آن کشور شیوع دیفتیری بسیار خطرناکتر از اپیدمی وباست که بخودی خود تاکنون تلفات بسیار داشته است.